Regulamin:

                                                                    Regulamin sali zabaw BUBULAND

1.    Prosimy o zdjęcie obuwia i pod��anie za personelem Sali Zabaw.

2.    Sala przeznaczona jest dla dzieci w wieku  od 3 do 14 lat. (Dzieci, które nie sąw pełni samodzielne powinny przebywać na Sali w towarzystwie osoby dorosłej)

3.    Zabrania się wnoszenia do Sali nastepujących przedmiotów: noży, kiji, ostrych przedmiotów (kluczy, zegarków) petard, sztucznych ogni, niedopałków papierosów itp.

4.    Zabrania się urządzania gonitw, wszczynania walk, zjeżdżania na ślizgawkach głową w dół jak również zatrzymywania się w środku tub.

5.    Nie dopuszczalnym jest wykonywanie skoków z wysokich części konstrukcji, ciągnięcie, pchanie będź rozciąganie siatki ochronnej. Zniszczenie bądź jej przerwanie może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku.

6.    Dotykanie sprzętu elektrycznego może skutkować uszkodzeniem ciała lub doprowadzić do śmierci.

7.    Zabrania się strzelać z pistoletów zabawek w czyimś kierunku ze szczególnym wskazaniem na części głowy i twarzy.

8.    Nie wolno wspinać się i siadać na tulej� bądźa rmatkę twarzą skierowaną do jej otworu.

9.    Zabrania się osobom dorosłym przebywania na konstrukcji do wysokości drugiej kondygnacji a w szczególności przebywania w basenie z piłkami i trampolinie.

10.  Opiekun dziecka ma obowiązek poinformowania personelu sali zabaw Bubuland o wszelkich schorzeniach dziecka.

11.  Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali zabaw Bubuland przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw będą podlegać karze oraz rekompensacie za poniesione straty.

12.  Uprasza się o przestrzeganie zasad korzystania z Sali Zabaw. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikące ze złego użytkowania konstrukcji będą nie przestrzegania tego regulaminu.

13.  Personel sali zabaw opiekujący się dzieckiem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali zabaw przez dziecko.

14.  Personel nie odpowiada za tzw. nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci.

15. Personel Sali Zabaw Bubuland nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki.

                               Regulamin rezerwacji Urodzin

1.    Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie Sali Zabaw Bubuland.

2.    Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny w przygotowanej salce urodzinowej lub na Sali ogólnodostępnej.

3.    Minimalna ilość dzieci na urodzinach/imieninach to 6 osób plus jubilat/solenizant.

4.    Urodziny/imieniny odbywają się za uprzednią rezerwacją terminu i wpłaceniu zaliczki w wysokości 50 złotych w przeciągu 3 dni od rezerwacji przyjęcia (w przypadku rezygnacji nie zwracamy zaliczki)

5.    Zaproszenia dla wszystkich gości są wydawane po wpłaceniu zaliczki. W przypadku zmiany terminu imprezy i pobieraniu nowych zaproszeń koszt 1 zaproszenia wynosi 0,50 gr.

6.    Do sali zabaw można wnieść jedynie tort i owoce dla dzieci.
w przypadku niezastosowania się do regulaminu obowiązuje kara umowna w wysokości 50 zł.

7.    Opiekunowie mają wstęp bezpłatny.

8.    Osoba zamawiająca imprezę jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gości na dzień przed przyjęciem. W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych na zamówieniu.

9.    Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.

10.  Wszystkie rzeczy dodatkowo przyniesione do sali zabaw przez rodziców muszą być uzgodnione z pracownikami sali zabaw.

11.  Zamówienie przyjęcia urodzinowego jest  równoznaczne z akceptacją regulaminu sali zabaw.

 

 

 

 
Bubuland 2009, tel. (68) 352-32-11, 65-419 Zielona Góra, ul.Gen. J. Sowińskiego 38b

projekt graficzny OnCafe, wykonanie GeaD